Personbil och lastbil

I mångt och mycket så är det många likheter mellan personbil och lastbil. Det som skiljer mest är ju storleken, men annars så har du ratt, hjul och du gasar och växlar ungefär på samma sätt. Nu går det ju inte att bara sätta sig i en lastbil för att man kan köra bil, men sätten att framföra fordonen är ju i grunden den samma. Skillnaden är ju storleken och det är där man får öva för att kunna framföra ett större fordon. Säkerhetsaspekten när man kör stora fordon skiljer sig från om du kör en personbil. Som lastbilsförare så kan du köra oerhört farligt gods och måste då ha kontroll på ditt fordon så att allt fungerar som det ska.Som personbilsförare så finns det ingenting som säger hur länge du får framföra ditt fordon utan du kan köra så länge du vill och orkar, när du kör lastbil så finns det tidsregler som du måste hålla dig till och skulle du ha kört för länge utan vila så kan det bli dryga böter.Liknelserna mellan att köra personbil och lastbil sträcker sig nog till just framförandet och att du tar dig från plats A till plats B, däremellan så finns det saker som skiljer de båda fordonen åt.