Demolering på olika sätt

Vi människor bygger en hel del stora och stadiga konstruktioner. Dessa består ju dock inte för evigt och innan de kollapsar på grund av “hög ålder” tar vi ofta till både det ena och det andra för att säkert demolera dessa.shutterstock_225405868Det är ju dock inte endast gamla och fallfärdiga byggnader som måste rivas, ibland tar man ju bort fullständigt säkra byggnader för att det måste göras plats för något nytt.Vilken anledning man än har så finns det olika tekniker för att demolera, förr användes ofta en enorm järnkula monterad på en kran som man sedan slog ned byggnader med. Saken är ju dock den att detta sällar var ett väldigt precisionsfyllt arbete och det kunde innebära ganska stora risker.Andra metoder som länge användes var sprängämnen, dessa placerades på kritiska delar av byggnaden för att få den att kollapsa in på sig själv och inte falla år det ena hållet eller det andra under demoleringen. Detta görs än idag och kan med moderna tekniker utföras med både hög precision och säkerhet.Mindre byggnader demoleras ofta manuellt med verktyg man kan hålla i händerna. Detta görs ibland för att återanvända material som grövre träbjälkar eller tegel.En av de viktigaste frågorna som ställs inför en rivning är hur man ska ta hand om avfallet, så mycket som möjligt bör återanvändas. Brännbart material kan ofta gå till förbränning och på så sätt bli energi. Med miljöfarligt material som asbest och PVC är denna planering ännu viktigare.