Lastbilsgarage

Att sätta igång och bygga ett lastbilsgarage är inte någonting som bara är gjort i en handvändning. Man behöver fundera över en rad olika saker; Om man har råd ekonomiskt sett, om man ska göra större delen av arbetet själv eller anlita hjälp, om man vill bygga ett kall- eller varmgarage, och även vilket material som kommer behövas och vart man ska införskaffa detta, för att nämna några.lastbilsgarage

Markarbete

När allt är färdigplanerat och man, så att säga, placerat sig i startgroparna är bland det första man måste göra att se till så att det nödvändiga markarbetet blir utfört. Ett lastbilsgarage är som du redan vet ett större byggprojekt och det krävs att du har en bra markgrund att påbörja ditt bygge ifrån. Se till att undvika att ta några genvägar i detta skede, då detta kan komma att straffa sig dyrt. När jag skulle till att bygga mitt eget garage så tog jag personligen kontakt med ett företag i Stockholmsområdet som specialiserat sig på denna typ av markarbeten. Det var ett bra sätt att se till att allt höll den standard som sig bör och dessutom till en rimlig kostnad. Jag fick dessutom värdefulla råd vilket gjorde att vi tillsammans backade tillbaka till planeringsstadiet igen och korrigerade en del saker.

Kallt eller varmt?

En fråga man måste ställa sig är om man vill bygga ett kall- eller varmgarage. Själv rekommenderar jag helt klart att du som minst ser till att isolera. På detta vis blir det aldrig så snorkallt som det annars kan bli och du höjer lätt temperaturen ytterligare några grader genom att använda vanliga värmefläktar. Det är ingen idé att bygga ett nytt garage om det i slutändan ändå inte känns särskilt brukbart, så tänk efter en extra gång innan du gör ditt slutgiltiga beslut i frågan.

Material

Förhoppningsvis har du fått hjälp med riktningarna till ditt garage eller så besitter du den kunskapen själv. Det är känns lite onödigt att nämna det, men det är viktigt att det du bygger inte faller samman vid en natts snöande eller en riktig storm. Här kan vi återigen gå tillbaka och peka på att planeringsstadier är viktigt och så även valet av material. Själv rekommenderar jag en stomme byggd av stål som du bultar fast i bottenplattan. Fasaden kan självfallet skifta efter smak och tycke, då ingenting säger att du måste använda dig av plåt bara för att det är ett garage. I det fall du vill att garaget ska få ett mera husliknande utseende så rekommenderar jag att du tar kontakt med någon som kan byggmaterial av denna sorts, så att du får den finish du är ute efter men den kvalité du eftersträvar.