Specialtransporter

Transporter är en stor del av det moderna samhället. Varje dag sker tusentals transporter av olika slag, alltifrån bränsle och livsmedel till bilar och konsumtionsvaror.Vid transport av stora saker eller så kallat farligt gods kan det bli nödvändigt med någon form av specialtransport.Vid specialtransporter används ofta stora och ibland också breda fordon. Specialtransporter är ofta märkta med ”Bred last” och har ofta någon typ av följefordon med sig. Ekipage som används vid specialtransporter kan också vara långa, ibland uppemot 30-40 meter, och ta stor plats i trafiken, vilket ställer stora krav på föraren. Specialtransporter kan vara att flytta ett hus, båtar eller ett släp med bilar. Men som sagt det också innehålla farligt gods: det kan vara kemikalier, saker som har stor brand- eller explosionsrisk och liknande. Om man har behov att anlita en specialtransport är det viktigt att man anlitar rätt folk så man är säker på att arbetet blir bra utfört, eftersom godset som skall transporteras absolut inte får skadas på något sätt. Se också över så att förarna har rätt körkort för transporten. Inom lastbil finns det flera grader och när man ska hantera extra tungt eller farligt gods ska man inte bara ha körkort, utan även vara cetrifierad för att hantera godset. Föraren ska alltså ha gått någon slags utbildning för att vara berättigad att köra åt dig.Kostnaden är svårt att uppskatta eftersom mycket hänger på vad som ska fraktas. Farligt gods kan vara dyrare än tungt gods, men det blir även dyrare om man måste frakta det på en gång. Många transportföretag vill gärna boka in transporter så de inte behöver köra några onödiga sträckor. Därför kan det bli billigare om är villig att vänta tills de har en bra lucka för att frakta ens varor.Som riktmärke kan man säga 3-400 kronor per mil. På det tillkommer extrakostnader som lastning och lossning samt vikten kan spela roll. Det finns också företag som räknar i timmar istället för mil. Då ligger kostnaden på 900 kronor i timmen.