Yrkesförare

Varje dag rullar tung, otymplig och skrymmande trafik på våra vägar och det är ett tungt ansvar som vilar på förarnas axlar. De är ansvariga för att föra fram lasten på ett säkert sätt för både lasten men framförallt också för sig själva och alla andra människor som befinner sig i trafiken. LastbilsförareYrkesförare har som grupp fått tagit emot ganska mycket kritik och fått en hel del negativ publicitet i och med den växande miljömedvetenheten. Men det är ett faktum att vårt samhälle skulle inte fungera utan denna yrkesgrupp och från och med 2015 finns till och med en speciell dag för dem, Yrkesförarnas dag som infaller den 9/9.För att få arbeta som yrkesförare krävs en gedigen grundutbildning och allt beroende på vad för sorts gods de ska transportera krävs ytterligare en hel del olika specialistutbildningar. Det krävs att de är medvetna på vilka lagar och regler som gäller för vägarna och i deras yrkeskompetens ingår det att veta vars de får föra fram sin last på säkraste sättet. I dagsläget utbildas årligen ca 1500 nya yrkesförare men behovet är ca 5000 nya förare varje år därför anses detta vara ett säkert framtidsyrke med garanterat jobb.Transportbranschen är under ständig förändring och arbetet innebär en hel del variationer på grund av de många olika uppdragen som arbetet innebär. I och med att vår handel ökar så ökar också behovet av transporter samtidigt som värdet av det som transporteras också ökar och idag så fraktas ca 95% av vårt ekonomiska värde via lastbilstransporter.Konkurrensen mellan Svenska och utländska åkeri är stor men Svenska åkeri har som fördel att de representerar att förarna är kunniga och välutbildade. De Svenska åkerierna har dessutom ett högt miljötänk och de mest miljövänliga lastbilarna.