Olika typer av transporter

I vårt avlånga land så kan vi se olika typer av transporter efter våra vägar och på järnväg. På vägarna så rullar det långtradare, timmerbilar och andra fordon som fraktar massor med olika typer av produkter. Skogsindustrin är en stor del av transportsverige och dagligen så fraktas mycket timmer efter våra vägar.För skogstransporter så krävs det förutom en timmerbil också en hel del andra maskiner och verktyg för att kunna lasta på och lasta av det timmer som man fraktar. Lastbilar hämtar timret ut efter skogsbilvägar som skapats för att man ska kunna ta sig ut både med skogsmaskiner för att avverka men också för lastbilar för att hämta timret som avverkats.Timret körs till fabriker som massa- och pappersbruk men också till sågverk runt om i vårt avlånga land. Det är viktigt att timmerbilarna årligen besiktigas och underhålls så de klarar av alla transporter som görs.Säkerheten på vägarna är viktiga och för att allt ska rulla på så gäller det att både chaufförerna och vi andra som ligger efter vägarna tar hänsyn till varandra. Tänk på att din bil kanske väger upp till 2 ton medans en lastbil kan utan last väga upp till 19 ton. Fullt lastat så kan en timmerbil så kan den väga upp till 60 ton beroende på vilken typ av lastbil som körs.