Skogsmaskiner

Skogsmaskiner är alla typer av maskiner som går i terräng och används inom skogsbruket. Dessa maskiner utvecklades ur vanliga jordbruksmaskiner men har kommit väldigt långt sedan denna tid.

skogsmaskin_140825821

Det finns ett flertal olika maskiner som används inom skogsbruket men den frästa maskinen är troligtvis skördaren. Denna maskin kapar, kvistar och apterar enskilda träd till stockar. Skördare används både vid gallring såväl som slutavverkning. De första modellerna av skördare dök upp mot slutet av 1970-talet och företag som Komatsu har varit med och utveckalt dessa maskiner redan från första början.

Tillsammans med skördare är skotare väldigt vanliga i många länder, där Sverige helt klart är en av dem. Dessa används för att driva rundvirket från avverkningsplatsen till bilväg. På andra håll använder man istället lunnare som helt enkelt drar virket efter marken. En skotare bär dock upp hela vikten.

Skogsmaskiner har oftast anpassats för en av tre olika skogsbruksmetoder:

  • helstamsmetoden
  • helträdsmetoder
  • kortvirkesmetoden

Helstamsmetoden är en teknik där fällda och kvistade träd inte upparbetas på samma plats som avverkningen skedde, utan transporteras istället till avlägg via väg. Där sker sedan eventuell aptering, alternativs sked kapningen till stockar inte förrän vid industrin. Denna metod är vanligast i länder med mindre teknologiskt utveckling och som även har grov skog med hårda träslag.

Helträdsmetoden innebär att fällda trär varken kvistas eller upparbetas där de avverkats, utan transporteras till avlägg vid bilväg. Transporten sker oftast med lunnare. Både denna metod och helstamsmetoden kommer från det nordamerikanska skogsbruket.

Kortvirkesmetoden kommer från norden och i denna upparbetas trästammarna till stockar vid avverkningsplatsen. I metoden används ofta ett tvåmaskinssystem med både skördare och skotare. Denna metod är vanlig i stora delar av Europa och utvecklades först av svenska tillverkare av skogsmaskiner.