Lastväxlare

Lastbilar är väl knappast något som ses som en specialtransport i den bemärkelsen att det är det vanligaste transportfordonet idag. Något som däremot gör en lastbil speciell och mer funktionell är om den har en lastväxlare.

Lastväxlare

Användningsområde

En lastväxlare till att börja med, är en tillbyggnation som monteras på lastbilar för att på ett smidigt och flexibelt sätt kunna hantera olika typer av flak och containrar på en och samma lastbil. Tack vare denna mångsidighet så har det blivit allt vanligare att lastväxlare placeras på lastbilar. Konkret så innebär det alltså bland annat alltså att en lastbil kan användas till olika uppdrag och snabbt skifta om dem emellan.

Med tanke på den ekonomiska situation och den stora konkurrens som råder i de allra flesta branscher så är det viktigt med flexibilitet och möjlighet att göra mer med mindre. I transportbranschen innebär det exempelvis då att färre antal lastbilar kan utföra ett arbete med lika stort eller större variation än fler lastbilar kunde tidigare.

Lastväxlaren är en sådan lösning eftersom med en sådan kan du arbeta med olika flak och containrar. Kanske behöver du en dag ha en lastbil försedd med tippvagn, men nästa dag en kran – där har du lösningen.

Här nedan så ser ni ett av användningsområdena med en lastväxlare.