Skogstransporter

Transporter på skogsväg är en av de största transportsektorerna, vilket gör att belastningen på skogsvägarna blir påfrestande. En förutsättning för att skogstransporten ska fungera smidigt är att skogsvägarna håller ett gott skick, om skogsvägarna dessutom är fint avgränsade så ökar samtidigt värdet markens värde.

lastad timmer

När våren närmar sig ökar behovet att se över dina skogsvägar. Om man kontinuerligt ser över sina vägar så kan man i förlängningen spara mycket tid och pengar.

Bra skogsvägar

När våren närmar sig är det dags att se över dina skogsvägar, om du börjar i tid så underlättar du inte enbart ditt eget arbete utan också för vägens hållbarhet och livslängd. Att underhålla skogsvägar är kostsamt men alternativet att helt strunta i underhållning blir på sikt en betydligt mer kostsam affär, skriver Skogsstyrelsen. Ju längre du drar ut på det desto större skador blir det och till slut blir vägen helt obrukbar.

Det är viktigt att få bort snö från vägens slänter och diken för att uppvärmningen av marken kan skyndas på, annars finns risk att marken blir ojämn. Det är viktigt att kolla dräneringen att vattnet verkligen rinner ut dikena. Om det är mycket vatten så att det finns risk för översvämning kan du behöva pumpa upp vattnet. För att hålla torrt under arbetets gång kan du behöva en dränkbar pump. De är ofta tuffa nog för att klara större partiklar, grus och smuts i filtret.

Hyvla

För att underlätta skogstransporterna behöver även skogsvägarna hyvlas med jämna mellanrum. Att anlita en professionell hyvelförare och använda en riktig väghyvel är en bra investering eftersom det är mycket svårt och slitsamt på annat vis. Avsluta gärna arbetet med att grusa vägen ordentligt för att vägens bärighet kan behållas. När tjälen efter den kalla vintern släppt är materialet i vägen vattenmättad vilket gör att den blir mjuk och skör. Om du bedömer att vägen befinner sig i ett utsatt läge så kan det vara en bra idé att låta den få tid att återhämta sig, annars riskerar den att få defekter som sen är svåra att rädda. Stäng då av vägen ett par veckor så att den hinner torka ordentligt.

Det är stora fördelar att åka ut till vägarna för att undersöka hur läget är och vad som behöver åtgärdas. På våren så kan det vara extra nödvändigt att se till att alla de skogsvägar som man använder är av den kvalitén att de går att köra på utan större problem. Lägg gärna på extra bärlager för att vägen ska kunna hålla den standard man önskar.