Kör säkert med tunga fordon

Glädjande nog så visar statistiken att olyckor som involverar lastbilar som körs av yrkesförare har minskat med drygt 30 procent sedan år 2006.

Men oavsett, när väl olyckan är framme så blir ofta konsekvenserna allvarliga på grund av lastbilarnas storlek och tyngd.

Så vad kan man göra för att undvika olyckor? Att hålla hastigheten är självklart en given förutsättning såväl som att hålla rätt avstånd för yrkesföraren. En viktig parameter är också att hålla sig i god form både fysiskt och psykiskt eftersom arbetet är mycket krävande. Innan körningen påbörjas ska fordonet också kontrolleras så att det är i gott skick, att lasten är jämnt fördelad och ordentligt fastgjord ingår också i kontrollen. Skadestatistiken är speciellt hög när det gäller parkerade fordon som blir påkörda av en lastbil. Dessa olyckor kan undvikas genom att föraren kliver ur lastbilen och säkerställer att passagen är fri innan backning görs. En extra säkerhetsanordning är att lastbilen utrustas med en backkamera, en sådan hittar du bland annat hos Maskinhandel online. Här kan åkerierna göra mycket för att minimera risken för olyckor uppstår genom att se till att lastbilarna utrustas med backspegelarrangemang något som just Maskinhandel har specialiserat sig på.

Det är också viktigt att hålla ett vakande öga både på oskyddade trafikanter och även cyklister som ofta är snabbare än man tror och lätt hamnar i döda vinkeln. Självklart är det angeläget att följa de lagstadgade kraven som gäller ifråga om kör- och vilotider. Att kontrollera både sin färdväg och ha koll på väderförhållanden är viktiga parametrar för att dessutom säkerställa en så trygg resrutt som möjligt. Och givetvis vet en erfaren yrkesförare vikten av att stanna och ta luft och sträcka på benen om dåsighet infinner sig.